piątek, 01 lipiec 2022

RODO - ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłócze 36/65, telefon: 503 665 909, e-mail: przestrzen-mozliwosci.so@gmail.com

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.

  3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości)

    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.