piątek, 01 lipiec 2022

9.1 "Przedszkole marzeń"

      "Przestrzeń Możliwości" Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie (PMSO) jako Partner projektu "Przedszkole marzeń" w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z beneficjentem - Gminą Pysznica (pow. stalowowolski) - od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku zrealizowało ww. projekt.

       Głównym celem projektu "Przedszkole marzeń" było utworzenie dodatkowych 58 miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy - w Przedszkolu w Pysznicy.

       Ponadto w ramach projektu dwóch nauczycieli Przedszkola w Pysznicy podniosło swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej - w pracy z dziećmi z autyzmem.

 

 
     W okresie realizacji projektu specjaliści naszego Stowarzyszenia odbiorców ostatecznych projektu - dzieci z wszystkich 11 oddziałów przedszkolnych usytuowanych na terenie gminy  przy:

  • Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach,

  • Zespole Szkół w Jastkowicach,

  • Publicznej Szkole Podstawowej w Kłyżowie,

  • Zespole Szkół w Pysznicy oraz

  • Przedszkolu w Pysznicy

- objęli dodatkowymi zajęciami.

      Pracownicy PMSO – neurologopeda, pedagog: specjalista hortiterapii, specjalista arteterapii, a ponadto fizjoterapeuta, socjoterapeuta, psycholog - poprowadzili grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi zakwalifikowanymi do projektu.

     Wartość projektu: 1 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 850 000,00 zł.

     W ramach projektu uczestnikom przekazano również informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, równości szans oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.