piątek, 01 lipiec 2022

12.2 Młodzi odkrywcy

Członkowie Stowarzyszenia w 2017 roku służyli pomocą dyrekcji Szkoły Podstawowej w Okszowie (gmina Chełm, województwo lubelskie), przy stworzeniu wniosku konkursowego z Działania 12.2. Kształcenie ogólne pt. Młodzi odkrywcy - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wniosek został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i wybrany do dofinansowania.

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie odbyła się w okresie od 01.01.2018 roku do 30.08.2019 roku.

Działania Stowarzyszenia przy tworzeniu wniosku były całkowicie bezpłatne.

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wyniosła 412 703 zł.


Dzieci i młodzież ucząca się w szkole zyskała dzięki uczestnictwu w projekcie rozwój własnych kompetencji kluczowych na rynku pracy i kompetencji społeczno–emocjonalnych.

W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:

 • Zajęcia wyrównujące z edukacji przyrodniczej,

 • Zajęcia wyrównujące z edukacji matematycznej,

 • Zajęcia wyrównujące z biologii,

 • Zajęcia wyrównujące z fizyki,

 • Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego;

 • Zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej,

 • Zajęcia rozwijające z edukacji przyrodniczej,

 • Zajęcia rozwijające z informatyki,

 • Zajęcia rozwijające z geografii,

 • Zajęcia rozwijające z biologii,

 • Zajęcia rozwijające z fizyki,

 • Zajęcia rozwijające z chemii,

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego;

 • Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego.

W ramach tego zadania uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach:

 - z logopedą,

 - z psychologiem,

 - z pedagogiem,

 - z doradcą zawodowym,

 - z technik uczenia się i zapamiętywania.

Ponadto w szkole utworzone zostały warunki do nauczania eksperymentalnego i indywidualnej pracy z uczniem.

Środki pozyskane w ramach projektu pozwoliły na zakup pomocy dydaktycznych do każdego z wyżej wymienionych rodzajów zajęć. W ten sposób pracownie przedmiotowe szkoły doposażone zostały w nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci przedmioty poszerzające ich wiedzę.

 

Zakupy w ramach projektu nowych pomocy do pracowni szkoły, pozwoliły uczniom przez wiele lat korzystać z najefektywniejszych metod wspomagania nauki i rozwoju.

Członkowie Stowarzyszenia prowadzili część zajęć specjalistycznych w ramach projektu. Były to indywidualne zajęcia logopedyczne oraz indywidualne zajęcia psychologiczne. 

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.