piątek, 01 lipiec 2022

12.1 Kurs na sukces

         "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie jako partner Miasta Rejowiec Fabryczny w okresie od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. realizowało projekt współfinansowany ze środków europejskich. Dzięki zaangażowaniu naszych członków kolejna wspólnota lokalna poszerzyła bazę swoich ośrodków oświatowych, tym razem o nowy oddział przedszkolny.


        W kwietniu 2018 r. wraz z Miastem Rejowiec Fabryczny napisaliśmy wiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w Działaniu 12.1 Edukacja przedszkolna. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę: formalną, merytoryczną oraz negocjacje i został wybrany do dofinansowania.

        Projekt był realizowany w Przedszkolu Miejskim w Rejowcu Fabrycznym od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

 
Główne cele projektu to:

  1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny,

  2. adaptacja pomieszczenia na salę zabaw dla nowoutworzonej grupy dzieci,

  3. zakup: mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, doposażenia kuchni - niezbędnych do funkcjonowania nowej grupy,

  4. rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, tj. o zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczne dzieci, oraz zajęcia dla rodziców.

Ze środków projektu Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym, zostało wyposażone w nowe zabawki - zarówno dla dziewczynek

  

 jak i chłopców

  

- co widać na powyższych fotografiach.

 Ponadto z funduszy unijnych zakupione zostały nowe meble i sprzęt multimedialny oraz odnowiona została sala dla nowoprzyjętych dzieci.

 

 

Ogólna wartość projektu to 499 058,48 zł, w tym kwota dofinansowania unijnego to 424 199,70 zł.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.