piątek, 01 lipiec 2022

Akademia seniora

       "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe od lutego 2019 roku organizuje i uczestniczy w realizacji zajęć dla osób starszych, samotnych, wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych wykluczeniem.
     Tworzymy programy i przygotowujemy się do realizacji zajęć z osobami starszymi w ramach projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania 11.2 Usługi zdrowotne i społeczne.


       Od trzech lat w okresie wakacji dla seniorów z terenu miasta Rzeszowie i województwa podkarpackiego prowadzone były zajęcia, podczas których uczestnicy mogli znaleźć odpowiedzi na wiele pytań nękających osoby w starszym wieku, w tym:

 •  jak poradzić sobie:
  z chroniczną chorobą swoją bądź bliskich,
  bólem towarzyszącym chorobie albo niesprawności fizycznej;

 • jak mądrze i konstruktywnie rozwiązywać konflikty i spory,

 • jak sprostać utracie bliskiej osoby,

 • jak wygrać z depresyjnymi nastrojami,

 • jak poradzić sobie z bezsennością, stresem, trudnym współmałżonkiem,

 • jak chronić własną kondycję fizyczną i psychiczną,

 • jak odnaleźć sens życia, kiedy dorosłe dzieci już się usamodzielnią..

            Spotkania prowadzone przez doświadczonego psychologa Stowarzyszenia podpowiadały jak usprawnić procesy myślenia i zapamiętywania oraz odnaleźć w sobie twórczą energię i siły witalne. 

  Zajęcia były bezpłatne.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.