piątek, 01 lipiec 2022

12.1 Tęczowa Kraina

        "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie jako partner Gminy Kamień (woj. lubelskie) w okresie od sierpnia 2019 r. do września 2020 r. realizowało projekt współfinansowany ze środków europejskich. Ponownie - realizując cele statutowe Stowarzyszenia - udało się nam pomóc społeczności lokalnej powiatu chełmskiego w pozyskaniu funduszy unijnych na rozwój oświaty.


 

          W kwietniu 2018 r. wraz z Gminą Kamień napisaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w Działaniu 12.1 Edukacja przedszkolna. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną oraz negocjacje i został wybrany do dofinansowania.


Projekt "Tęczowa Kraina" ma na celu:

 • utworzenie dodatkowych 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat,

 • rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Strachosławiu o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, tj. o zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, gimnastyki korekcyjnej, rozwijające kompetencje społeczne, oraz zajęcia dla rodziców,

 • zakup: mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek - niezbędnych do funkcjonowania nowej grupy przedszkolnej,

 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowej grupy przedszkolnej (wynagrodzenia nauczycieli, organizacji i przeprowadzenia wycieczek ogólnorozwojowych).

   
  Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Strachosławiu w miesiącach od sierpnia 2019 r. do września 2020 r.

   
  Ogólna wartość projektu to 309 473,30 zł, w tym kwota dofinansowania unijnego to 263 052,30 zł.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.