środa, 08 grudzień 2021

Praca u nas

   

         „PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI” Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do przyłączenia się do naszego zespołu i współpracy osoby z wykształceniem wymaganym w edukacji, w szczególności:
  • psychologów,
  • logopedów,
  • nauczycieli przedmiotów szkolnych,
  • nauczycieli edukacji przedszkolnej,
  • doradców zawodowych
– mogących podjąć pracę na terytorium województwa podkarpackiego, bądź lubelskiego.

Ponadto ofertę zatrudnienia kierujemy również do:
  • fizjoterapeutów oraz
  • terapeutów uzależnień.
Proponujemy zawarcie umów na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:
  1. kodeksu pracy (umowy o pracę w dowolnym wymiarze czasu pracy),
  2. kodeksu cywilnego (umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło),
  3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     Nasza organizacja oferuje możliwość odbycia u nas odpłatnego stażu dla osób bezrobotnych, szczególnie zarejestrowanych w urzędach pracy, gotowych zdobyć doświadczenie: w działalności oświatowej, rynku pracy lub pomocy społecznej.

Zapraszamy Cię do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej lub w zakładce Kontakt.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.