piątek, 01 lipiec 2022

Misja

      Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy chcą pomagać innym poprzez nieodpłatną pomoc specjalistyczną: psychologiczną, terapeutyczną, logopedyczną, pedagogiczną, diagnostyczną i reedukacyjną. Swoje działania kierujemy do dzieci i młodzieży w każdym wieku oraz do ich rodziców i nauczycieli.

  • Pomagamy w znalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych, oferując wsparcie, wiedzę i doświadczenie.

  • Pomagamy odzyskać równowagę, siłę, spokój, poczucie własnej wartości.

  • Sprzyjamy temu, by nasi podopieczni lepiej poznali siebie, bardziej świadomie dokonywali wyborów i kierowali własnym życiem.

  • Pomagamy także rodzicom lepiej rozumieć własne dziecko oraz czerpać więcej satysfakcji z rodzicielstwa.

         W Stowarzyszeniu działają m.in: psychologowie, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny, hortiterapeuta, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, logopeda, neurologopeda, pedagodzy różnych specjalności oraz nauczyciele różnych przedmiotów.

         Władzom samorządowym oferujemy bezpłatną pomoc w staraniach o środki wspólnotowe, zwłaszcza na dofinansowanie wspólnie tworzonych i realizowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

      W 2016 roku odwiedziliśmy wiele miejscowości z naszym programem "Rozwojowe soboty" z terenu województwa podkarpackiego. Dłuższym i jakże wymiernym efektem tego stała się realizacja w partnerstwie z jedną z gmin powiatu stalowowolskiego - od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku - projektu "Przedszkole marzeń".

      W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z kilkoma gminami województwa lubelskiego, w tym z powiatu chełmskiego, w zakresie poprawy warunków edukacji tamtejszych dzieci i młodzieży.
Również efektem tego był udział członków Stowarzyszenia w stworzeniu i realizacji z jedną ze szkół podstawowych gmin powiatu chełmskiego - od stycznia 2018 roku do sierpnia 2019 roku - projektu "Młodzi odkrywcy".

      W 2019 roku wspólnie z dwiema gminami powiatu chełmskiego przygotowaliśmy i obecnie - od sierpnia 2019 roku - współrealizujemy dwa projekty z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Lubelskiego z Działania 12.1 Edukacja przedszkolna.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.