środa, 08 grudzień 2021

Wspierają nas

Gmina Pysznica

będąca naszym Partnerem w realizacji prowadzonego od września 2016 roku w powiecie stalowowolskim - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej - projektu "Przedszkole marzeń".
tu herb gminy           http://pysznica.pl/Stowarzyszenie LATOROŚL

które pomogło nam stworzyć i sfinansować naszą stronę internetową, którą oglądacie.
Ponadto uczestniczyliśmy w różnorodnych szkoleniach realizowanych przez tę organizację, o tematyce działania organizacji pozarządowych.

 

Stowarzyszenie LATOROŚL Stalowa Wola           http://www.latorosl.net/index.php

 
NZOZ "MARMED" Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej

wespół, z którym w listopadzie i grudniu 2016 roku organizowaliśmy konkurs na pracę plastyczną w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

tu logo MARMED           http://swidnik.nzoz-marmed.pl/

 

 


         Jako organizacja realizująca cele pożytku publicznego, nieprowadząca działalności gospodarczej, w 2016 roku "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe (PMSO) otrzymało jedynie darowiznę w kwocie 3 600 złotych (od jednej osoby fizycznej).

  

        Przychód ten wraz ze składkami członkowskimi pozwalają nam jedynie na dojazdy do miejsc realizacji projektu "Przedszkole marzeń" oraz do miejsc realizacji programu "Rozwojowe soboty". Nie chcąc podnosić dodatkowo kosztów społeczności lokalnych: warsztaty, szkolenia, bądź zajęcia w ramach programu rozwojowych sobót członkowie i pracownicy naszego Stowarzyszenia prowadzą nieodpłatnie.

 

        Pozyskanie środków, w tym z funduszy europejskich za realizację projektu "Przedszkole marzeń" pozwoli nam na poszerzenie obszaru działania, zarówno terytorialnie, jak i o nowe formy promocji wychowania i oświaty w środowiskach lokalnych, w tym o organizację rozwojowego wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

 

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.