niedziela, 09 maj 2021

Ćwiczymy kreatywność cz.2

   Z uwagi na obecnie obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii, a co za tym idzie konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich, władze zamknęły szkoły i przedszkola.

     Jak czytamy w zaleceniach Ministerstwa Edukacji Narodowej: obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana - przy współpracy nauczyciela i rodziców - w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

     A także inne zajęcia o charakterze edukacyjnym i rozwojowym obecnie skupiają się na przekazywaniu rodzicom - wskazanych przez nauczycieli treści i podejmowaniu wskazanych przez nich aktywności, mających na celu zainteresowanie nimi dzieci. 

     Za pośrednictwem strony internetowej lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:
- propozycje wykonania prac plastycznych,
- projektów technicznych,
- zabaw badawczych i eksperymentów,
- opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci.

     Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej stosowania ww. metod dzisiaj zapraszam do skorzystania z moich przykładów właśnie takiej twórczej aktywności i spróbowania ich realizacji w Państwa dziećmi.

Tworzymy własne puzzle

      Wiemy, że dzieci chętnie układają puzzle. A co zrobić w sytuacji gdy już trochę znudzą się puzzlami, które mają w domu? Mogą zrobić własne puzzle zapraszając do pomocy np. starsze rodzeństwo, bądź rodziców.

      Na początku prosimy dziecko o wykonanie rysunku, który później zostanie pocięty na puzzle. Ważne by był on kolorowy, w miarę możliwości dziecka bogaty w szczegóły. Rysunek najlepiej nakleić na tekturkę lub karton.
Gdy już mamy przygotowany rysunek to zależnie od umiejętności układania puzzli przez dziecko, tniemy go na mniejszą lub większą liczbę części. Możemy najpierw rysunek przeciąć na 4 części i sprawdzić czy dziecko sobie z nim poradzi. Potem na 8 elementów a potem na jeszcze więcej.

      Układanie puzzli jest ćwiczeniem rozwijającym percepcję wzrokową u dziecka. Percepcja wzrokowa polega na odbieraniu bodźców wzrokowych (oko) i prawidłowym ich interpretowaniu (mózg). Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej jest niezbędny w późniejszym procesie nauki czytania i pisania, dlatego w okresie przedszkolnym tak ważne są ćwiczenia doskonalące.

      Ułatwieniem układanki może być szablon z odrysowanymi częściami. Najpierw obrazek układa rodzic, a dziecko obserwuje. Następnie dziecko samo próbuje ułożyć. Można także zacząć w ten sposób, że rodzic ułoży obrazek zostawiając tylko 1, 2 lub 3 wolne miejsca, a dziecko dokłada coraz większą ilość elementów, aż będzie samo umiało ułożyć całość.
Ostatnią, najtrudniejszą wersją takiego ćwiczenia jest samodzielne ułożenie obrazka, składającego się z większej ilości elementów bez wzoru pod spodem. Ćwiczenie takie dodatkowo usprawnia rączki dziecka i koordynację wzrokowo ruchową (aby odpowiednio elementy poukładać, dziecko manipuluje nimi w palcach, obraca, dopasowuje, oko i ręka współpracują).

      Jako przykład załączam własne puzzle.

 

      W załączeniu również link (3m 09s) https://www.youtube.com/watch?v=1HZ7iXaj-0g do filmu pokazującego jak wykopnąć puzzle w domu.

     Puzzle się udały? Jeśli tak prosimy o przesłanie fotografii na przestrzen.mozliwosci.so@gmail.com Zdjęcia najładniejszych puzzli zamieścimy anonimowo na stronie internetowej dla inspiracji innych.

Życzymy miłego wspólnego czasu zabawy i rozwoju. 

Danuta Nurczyk - psycholog

Usprawnienie aparatu mowy cz.1

      Z uwagi na obecnie obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii, a co za tym idzie konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich, władze zamknęły szkoły i przedszkola.

     Jak czytamy w zaleceniach Ministerstwa Edukacji Narodowej: obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana - przy współpracy nauczyciela i rodziców - w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

     A także inne zajęcia o charakterze edukacyjnym i rozwojowym obecnie skupiają się na przekazywaniu rodzicom - wskazanych przez nauczycieli treści i podejmowaniu wskazanych przez nich aktywności, mających na celu zainteresowanie nimi dzieci. 

     Za pośrednictwem strony internetowej lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:
- propozycje wykonania prac plastycznych,
- projektów technicznych,
- zabaw badawczych i eksperymentów,
- opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci.

     Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej stosowania ww. metod dzisiaj zapraszam do skorzystania z moich przykładów właśnie takiej twórczej aktywności i spróbowania ich realizacji w Państwa dziećmi.


Prawidłowa artykulacja

Podstawą poprawnej artykulacji jest sprawny aparat mowy.

Ćwicz w domu razem z rodzicami i rodzeństwem.

Potrzebujesz jedynie kostki do gry i załączonej planszy (wyświetlonej na ekranie lub wydrukowanej).

Rzuć kostką 10 razy.

Do dzieła!!

 

Życzymy miłego wspólnego czasu zabawy i rozwoju.

Ewelina Milewska - neurologopeda

Święta Wielkiejnocy za pasem

     Z uwagi na obecnie obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii, a co za tym idzie konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich, władze zamknęły szkoły i przedszkola.

     Jak czytamy w zaleceniach Ministerstwa Edukacji Narodowej: obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana - przy współpracy nauczyciela i rodziców - w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

     A także inne zajęcia o charakterze edukacyjnym i rozwojowym obecnie skupiają się na przekazywaniu rodzicom - wskazanych przez nauczycieli treści i podejmowaniu wskazanych przez nich aktywności, mających na celu zainteresowanie nimi dzieci. 

     Za pośrednictwem strony internetowej lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:
- propozycje wykonania prac plastycznych,
- projektów technicznych,
- zabaw badawczych i eksperymentów,
- opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci.

     Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej stosowania ww. metod dzisiaj zapraszam do skorzystania z moich przykładów właśnie takiej twórczej aktywności i spróbowania ich realizacji w Państwa dziećmi.

Czytaj więcej...

Akademia seniora

       "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe od lutego 2019 roku organizuje i uczestniczy w realizacji zajęć dla osób starszych, samotnych, wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych wykluczeniem.
       Obecnie tworzymy programy i przygotowujemy się do realizacji zajęć z osobami starszymi w ramach projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z Działania 11.2 Usługi zdrowotne i społeczne.


       W 2019 roku dla seniorów w Rzeszowie prowadzone były zajęcia, podczas których uczestnicy mogli znaleźć odpowiedzi na wiele pytań nękających osoby w starszym wieku, w tym:

 •  jak poradzić sobie:
  z chroniczną chorobą swoją bądź bliskich,
  bólem towarzyszącym chorobie albo niesprawności fizycznej;

 • jak mądrze i konstruktywnie rozwiązywać konflikty i spory,

 • jak sprostać utracie bliskiej osoby,

 • jak wygrać z depresyjnymi nastrojami,

 • jak poradzić sobie z bezsennością, stresem, trudnym współmałżonkiem,

 • jak chronić własną kondycję fizyczną i psychiczną,

 • jak odnaleźć sens życia, kiedy dorosłe dzieci już się usamodzielnią..

            Spotkania prowadzone przez doświadczonego psychologa Stowarzyszenia podpowiadały jak usprawnić procesy myślenia i zapamiętywania oraz odnaleźć w sobie twórczą energię i siły witalne. 

  Zajęcia były bezpłatne i realizowane do września 2019 roku.

Skuteczna pomoc PMSO w pozyskiwaniu funduszy unijnych

        "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie (PMSO) chętnie i nieodpłatnie dzieli się swoimi doświadczeniami w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Dzięki naszym staraniom,  wartość projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, z których skorzystały samorządy wyniosła dotąd łącznie 2 300 000 złotych.


        Po ukazaniu się w 2018 roku październikowych i listopadowych list oceny projektów z osi priorytetowej 12, działań: 12.1 i 12.2 województwa lubelskiego - możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami i rosnącą skutecznością działania.

Czytaj więcej...

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.